ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI

Dostęp do wszystkich funkcji aplikacji NIEZAWODNI.CMS posiada jedynie użytkownik o statusie serwisanta.
Administrator serwisu może nadać uprawnienia do edycji treści serwisu dla poszczególnych członków poprzez arkusz dostępu- zarządzanie uprawnieniami. Pozwala to na jednoczesne nadanie kilku osobom możliwości edycji tylko niektórych zakresów informacji.

 

Takie rozwiązanie pozwala na rozdzielenie zadań wewnątrz firmy i nakłada odpowiedzialność za zamieszczanie treści na konkretne, wyznaczone do tego celu osoby. Pomaga to przede wszystkim przy serwisach rozbudowanych, wszędzie tam, gdzie publikacja treści występuje często i w różnych zakresach. Można zatem wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna np. jedynie za oferty pracy i w tym zakresie zostaną jej nadane uprawnienia.