AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

AKTUALNOŚCI – to wszystkie bieżące informacje dotyczące najbardziej aktualnych wydarzeń, zmian i sytuacji, o których Organizacja chce poinformować użytkownika Internetu. Aktualności widoczne są na stronie głównej WWW serwisu jako skróty trzech najbardziej aktualnych (najpóźniej dodanych) informacji wraz  z datą ich zamieszczenia.

Istnieje możliwość czasowego, automatycznego wyłączenia aktualności po upływie konkretnego, zadanego z góry terminu co znacznie ułatwia administracje stronami.


KOMUNIKATY - przetargi, dla prasy i do wynajęcia – komunikaty to informacje o bardzo wysokim priorytecie ważności. W zależności od wymagań Klienta komunikaty można klasyfikować w dowolny sposób.  Archiwum komunikatów widoczne jest  w kolejności od najbardziej aktualnego, czyli nadanego najpóźniej.

KOMUNIKATY TECHNICZNE - szczególny rodzaj komunikatów edydowany tak jak pozostałe, z tą różnicą, że są to informacje o najwyższym priorytecie ważności. Informacje noszące miano komunikatu pojawiają się bezpośrednio pod banerem głównym, a ich czas wyświetlania można określić zadając datę obowiązywania w odpowiednim formacie  RRRR-MM-DD.